444 22 41
 • İngilizce
 • Almanca
 • Türkçe

Coğrafi İşaret İtiraz

‘‘Belirgin bir özelliği, unvanı ya da başka nitelikleri bakımından köken olarak yer aldığı bir yöre, alan, bölge ya da ulus ile özdeş haline gelmiş bir ürünü belirten isim ya da işaretlere coğrafi işaret denir. Coğrafi işaret itiraz; Coğrafi işaret adına altında tescil işlemi için müracaat edilen isim ve işaretlerin tescil edilmemesi için yapılan işlemlerdir. ’’
 
Coğrafi işaret İtiraz süreci, işaretin tescil edilmesi için yapılan müracaatın resmi gazete ile ülke genelinde dağıtımı yapılan en çok okunana 2 günlük gazetede ve bir yerel gazete aracılığı ile görüş ve itirazlara konu olması adına açık şekilde yayını yapılır. Altı aylık süre kapsamında ilgisi olan herkes tarafından tescilin geçersizliğine yönelik itiraz işleminde bulunabilir.

Coğrafi İşaret Tescili Ve İtiraz Aşaması

 
Coğrafi işaretlerin koruma kapsamına dahil edilmesi amacı ile bir ürünün, coğrafi işaret tesciline konu olabilmesi adına alt bölümde yer alan maddelerin birine dahil olması gerekmektedir.  
 1. Maden  
 2. Doğal ürünler  
 3. Tarım ürünleri  
 4. Sanayi ürünleri 
 5. El sanatları ve ürünleri
 6. Tescil Müracaatı Aşaması
 
Müracaat işlemi alt kısımda yer alan bilgi ve evraklar ile gerçekleşebilmektedir; 
 • Tescil edilmesi için talepte bulunan menşe adı ya da mahreç işareti ile söz konusu olan ürünün ismi
 • Ürün tanımını ve niteliklerinin açıklamasını yapan teknik bilgiler ve belgeler
 • Yöre ya da bölgenin coğrafi kapsamını açık şekilde beyan eden ve kararlaştıran bilgiler ve belgeler
 • Ürünün imalat şekline ve var olması akabinde yerel özel imalat şekli ve koşullarına ilişkin bilgiler
 • Karar kılınan şartlara uygun olarak ürünün ne şekilde incelemesinin yapılacağı hakkında yer alan bilgiler
 • Fiziksel ve kimyasal bakımlardan ihtiyaç duyulan incelemelerin  gerçekleşebilmesi amacı ile ilgili ilkeler
 • Yapılması gereken denetlemenin şeklini detaylı olarak açıklamasında bulunan bilgiler
 • Yapılacak inceleme ve değerlendirmeler adına oluşturulacak kurum ya da kuruluş
 • Menşe adı ya da mahreç işaretinin faaliyet şeklini, üretimde bulunanın markasını, gerek duyulan işaretleri yahut etiket biçimlerini detayları ile açıklamasını yapan bilgiler ve belgeler
 • Ve diğer ilgili bilgi ve belgeler
 • Müracaat tutarının tahsil edildiğini belirten belge

Tescil Müracaatı Ve İtirazın Yapılması

İşaretin tescil işleminin gerçekleşmesi amacı ile yapılan müracaat, şekli bakımından Enstitü nezdinde analiz işlemi gerçekleşir. İnceleme sırasında söz konusu işaretin tescil işleminin gerçekleşmemesi adına itiraz işleminin gerçekleşmesi ile (yani ihtiyaç duyulduğunda) yapılan müracaat ile ilgisi bulunan teknik bilgilerin ispatlanması amacı ile, bu hususu hakkında uzman olan bir ya da daha çok kamu kuruluşu yahut üniversite ya da konuya taraf bulunan özel kuruluşlarca analiz işleminin gerçekleşmesi amacı ile istekte bulunulur. Bu istek ile birlikte, kurum ve kuruluşa inceleme masrafı ödenmeli ve Enstitü nezdinde yürüteceğimiz işlemlerden dolayı müracaat sahibi nezdinde Sistem Patent şirketimizin hesabına işlem ücreti yatırılmalıdır.
 
Şekli bakımında yapılan incelemenin sona ermesi ile beraber tescil başvurusu, Enstitü’ce resmi gazete şekli ile ülke çağında en çok okunan 2 adet günlük gazete ve bir yerel gazetede ilan şekli ile yayını yapılır. Müracaat resmi gazete yoluyla ilan edilmesi ile beraber 6 ay süre boyunca konu ile alakası olan tüm kişiler tarafından tescil işleminin yapılmaması amacı ile Enstitü’ye itiraz işlemi yapılabilir. Bu süre içinde herhangi bir itiraz işleminin gerçekleşmemesi doğrultusunda, isim ya da işaret resmi gazetede yayınlanması ile birlikte kesinlik özelliğine sahip olur. İtiraz işleminde bulunulması ile; yapılan itirazın analiz edilmesi ile beraberinde şekilde veya kapsam olarak değişikliğe uğramış biçimi ile ve kapsamı net şeklinde beyan edilme ile birlikte yayına alınır ve tescil işlemi yayın tarihi ile kesin hükmü kazanır. Ardından coğrafi işaret siciline kaydı gerçekleşir.  Yine İtiraz işleminde bulunulması durumunda ve itirazda uygun bulunursa, tescil isteminin ret olduğu Resmi Gazete’de ilan edilir ve bu konuda İşaret siciline kaydı gerçekleşir.
 
İşarete müracaat etme hakkı bulunan şahıslar ile tescil işleminde bulunulmuş işaret kullanım hakkı bulunan şahıslar bu ilgili ürünü çağrıştıran ürünlerin diğer kişiler nezdinde ticari hedef adı altın faaliyet sunulması, halk tarafından haksız şekilde ürünün başka alandan oluştuğu görüntüsü bırakan faaliyete, pazarlama sürecinde ürünün doğal ya da temel nitelik ve özellikleri ile menşei hususunda yanlış ya da yanılgıya düşürücü bir bilginin yer almasını engelleme hakkı bulunmaktadır. Bu şekilde gerçekleşen eylemlerden dolayı suçun özelliğine uygun olarak hapis ve para cezası ile iş yerine mühür vurularak ticaret hayatına yasak getirme cezası ile cezalandırılabilir.

 

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.