444 22 41
 • İngilizce
 • Almanca
 • Türkçe

Marka Patent

Marka Patent

"Halk arasında marka patent ile kastedilen marka tescili kavramıdır. Yani bir marka ancak tescil edilebilir, patente konu olamaz. Bu kavramlara deyinmek gerekirse, Marka; aynı türde ürün yada hizmetleri diğer ürün veya hiizmetlerden ayırt etmeye yarayan her türlü işarete denilmektedir. "  

Bir marka ancak tescil edilebilir, patente konu olamaz. Bu ifadelere değinirsek, Marka; aynı türde ürün yada hizmetleri diğer ürün veya hizmetlerden ayırt etmeye yarayan her türlü işarete denilmektedir. Marka belirme son derece önem arz etmektedir.

Bir firma, kurum yada kuruluşun kendi ismine üretmiş olduğu ürünleri, sunduğu hizmetleri daha iyi şekilde tanıtımını yapabilmesi ve dünya pazarında daha büyük yer edinebilmesi için bir markaya gereksinim duymaktadır. Marka olabilmek, çok büyük bir firma sahibi olmayı gerektirmez. 

Neler Marka Olabilir?

İşletmeler için türetilmiş ibareler, kişilerin isimleri, renkler, sloganlar, şekiller, sayılar, ambalajı şekli, sesler ve her türlü işaret marka tesciline konu olabilir.

Marka Tescil Başvurusu

Marka tescili Başvurusu, ilk önce marka tescili müracaatı gerçekleşecek olan ifade, şekil veya işaretin girdiği kategorinin belirlenmesi ile yapılmaktadır. Ardından marka tescil müracaatı gerçekleşecek olan ifade, şekil veya işaretin alakalı olduğu kategorilerde müsait olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır. Alakalı olduğu kategorilerde uygun durumda olmayan bir ifade, şekil veya işaret için marka tescili müracaatında bulunmak hem maliyet ve hem de zaman kayıpları meydana getirecektir. Marka tescili müracaatı yapılacak marka alakalı olduğu kategoride uygun durumda ise; marka tescili müracaatı yapılabilir. 

Müracaat yapılmasının ardından Türk Patent Enstitüsü marka tescili müracaatından bulunulan başvuruyu inceler ve olumlu bulur ise Marka Bülteninde yayınlanması için yayın kararı alır. Eğer ki incelemelerin sonucu olumsuz ise marka tescili müracaatının reddi gerçekleşir. Yayına açılan marka tescili müracaatı yayında 3. şahısların itirazına arz edilir. Kimse itirazda bulunmaz ise belgeye bağlanır. İtirazlar yapılır ise marka itirazlar Türk Patent Enstitüsünce incelenir ve itiraza arz edilen görüşlerle birlikte Türk Patent Enstitüsü marka tescil müracaatı için bir karar alır. Marka tescili müracaatı gerçekleştirmek ne kadar önem arz ediyorsa müracaat aşamasının yönetilmesi de o derece önem arz etmektedir. Süreç kapsamında hatalı bir kararın verilmesi hem maddi hem de zaman kayıplarına neden olur.

Marka Tescili Müracaatı İçin Gerekli Evraklar

Şahıs Müracaatı İçin

 • Gerçek şahıslar için TC kimlik numarası ve kimlik fotokopisinin bir nüshası
 • Müracaat yapılacak markanın amblem, logo, yazı karakteri, ambalaj yada etiket örneği
 • Sözleşme ve Vekaletname ( Vekaletname SİSTEM PATENT firması olarak biz düzenleyeceğiz, noter onayı gerekmez.)
 • Şirket veya Kurum Müracaatları İçin
 • Tüzel şahıslar için tam açık adresi, ticari unvanı ve vergi dairesi/numarası
 • Marka kategorilerinin belirlenmesinde kullanılması için seçiminde kullanılması için Markanın temsil ettiği ürünlerin yada hizmetlerin listesi 

Marka Tescil Süreci Aşamaları

 • Tescil edilecek markanın logo ve karakteri belirlenir 
 • Marka başvurusu online ortamda yapılır
 • Marka sahibi tarafından onaylandığında müracaat aynı günde gerçekleşir.
 • Marka ilk başvurudan 6-7 ay içerisinde değerlendirmeye alınır.
 • Marka, müracaat tarihinden itibaren TPE Marka Uzmanlarınca incelenir.
 • Yasal bir anlam veya benzer bir marka bulunmuyorsa ön onay yapılır.
 • Onayı yapılan  marka 90 gün Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanır.
 • Yayına çıkan markalara benzerlik yada herhangi bir sebeple 3 ay içinde itiraz  yapılırsa, itiraz cevaplanır.
 • Herhangi bir itiraz yapılmazsa 11.ayda markanın onayı yapılır ve belge harcı yatırılarak marka tescillenir.

Marka Tescil Hak  Süresi

Marka Tescili süresi müracaatın yapıldığı dakika başlar. Marka Tescil koruma süresi 10 senedir.

Marka Patent veya Marka Tescili işlemlerinizde Sistem Patent Marka Vekillerine her türlü sorunuzu sorabilirsiniz.

Konuyla ilgili diğer makalelerimize bakınız: 

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.