444 22 41
  • İngilizce
  • Almanca
  • Türkçe

Nasıl Patent Alınır?

Nasıl Patent Alınır?

Nasıl patent alınır? sualine yanıt verebilmek açısında sürecin nelerden meydana geldiğini anlamak gerekir. Süreç; maddi, teknik ve bürokratik anlamda 3 başlık şeklinde toplanabilir. Patent alma aşamasının temeli resmi kurumlara gerekli ücretlerin yatırılması , tarifnamelerin oluşturulması ve başvuru formunun doldurularak Patent Vekili Sistem Patent şirketimiz iletilmesi ve ilgili kurumlar nezdinde gelecek yazılar ile analiz raporlarına verilecek yanıtlardan meydana gelir. Bu süreçlerin tümü nasıl patent alınır sorusuna bir yanıt niteliğindedir. Nasıl patent alınır? sorusunu açıkladığımıza göre alım sürecini açıklayalım.
 
Patent başvurusu açısından, ilk önce buluş olduğu savunulan ürünün gerçekten buluş olup olmadığı hususunda uzman patent vekili Sistem Patent şirketimiz tarafından ön araştırma yapılacaktır. Yapılan ön araştırma akabinde buluş olduğuna hükmüne varırsak, buluşçudan, geliştirdiği cihazının ayrıntılı şekilde anlattığı resim, bilgi ve evraklar tarafımıza gönderilir. Daha sonra buluş sahibi, tarafımıza gönderdiği bilgileri ışığında şirketimiz tarafından buluşa ait tarifnamesi hazırlarız ve buluşu tasarlayan kişiye incelemesi amacı ile gönderir ve ardından patent tarifnamesi tamamlamış olur.
 
Nasıl Patent Alınır? kapsamında sizlere yol gösterirken tescil alım aşamasında patent başvurusu gerçekleşirken; başvuru formu doldurulur ardından müracaat ücreti şirketimizin hesabına yatırılır. Tarifname ve ücretin dekontu da müracaat formuna ilave edilerek ilgili kurumlara ibraz edilir. Sonrasında, müracaat sahibine içinde müracaat numarası ve şekli eksiklik yer alıp almadığını beyan eden yazı gönderilir.
 
Başvuruda bulunan kişi veya firma, başvuruyu gerçekleştirdiği tarih itibari ile 15 ay içinde araştırma tutarı ödenir ve araştırma istemi başlatılır. Araştırma işlemlerinin sonuçlanmasının hemen ardından araştırma raporunu müracaat sahibine iletilir.
 
Araştırma raporu olumlu bulunması durumunda veya kapsadığı olumsuzlukların kapatıldığına kanaat getirilmesi durumunda 1. İnceleme istemi bulunulur ve gerekli ücretler ödenir. İnceleme raporu tümü bakımında olumlu bulunması durumunda Tescil Belgesi Hazırlama Ücretini yatırılır ve patent belgesini alınır.

Patent Başvuru Evrakları

  • Başvuru Formu
  • Buluş tarifnamesi
  • Buluşun unsur ya da unsurlarını belirten istem veya istemler
  • Buluş ait resimler
  • Buluşun özeti
  • Vekaletname
 

 

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.