444 22 41
  • İngilizce
  • Almanca
  • Türkçe

Patent Sahibi Değişiklik

Paten Sahibi Değişiklik

Tescil edilen patentler resmi sicillerde kayıt altına alınması kapsamında Patent Sahibi Değişiklik yapılabilir. Patent ile ilişkili çeşitli tasarruf resmi tebligat şeklinde müracaat sahibine bildirilmektedir.

Patent sahibinin adres değişiklik işleminde, Resmi sicilde değişiklik yapılmayan adrese gönderim hepsi bu adrese yapılacağından dolayı kesin olarak adres değişikliğinin Türk Marka ve Patent Kurumu siciline kaydedilmesi gerekmektedir. Bu durumunda yanı sıra işletme unvan değişikliği de olursa bu durumunda da sicile kaydedilmesi gerekmektedir.

Patent sahibi aldığı, patentini tescil ettirmesinin ardından tescili ile ilişkili bir takım hususlar gibi Patent Sahibi Değişiklik talebinde bulanabilir. Unvanının, işletmenin türünün (nev'i), adresinin değiştirilmesi, işletmenin birleşmesi gibi Patent tescil sahibi ile ilişkili değişiklikler halinde, bunlar ile beraber ayrıca patent sahibinin vefatı durumunda, mirasçılara intikali veya patentin iptal edilmesi gibi değişikliklerin Patent Vekili Sİstem Patent şirketimizin aracılığı ile Patentler Sicil Dairesi'nde değiştirilmesi ile bu duruma ilişkin kayıt ettirilmesi gerekmektedir.

Değişikliğin gerekçesinin aynı olması şartı ile, değişiklik istemi bir ya da daha çok patent tescili ile müracaatına ilişkin ise bu hususta tescil ya da müracaat sayısına dikkat edilmeksizin tek bir müracaat ile işlem yapılır.

Unvan değişikliği yapılması için; Unvan değişikliğini belirten Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

Nevi (şirket çeşidi) değişikliği yapılması için; Nevi değişikliğini belirten Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

Adres değişikliği yapılması için; Adres değişikliğini belirten Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi gerekmektedir.

İşletme birleşmesinin yapılması için; Birleşmeyi belirten belgenin aslı veya noter tarafında tasdik edilmiş sureti gereklidir.

Patent veraset ile intikal işlemlerinin yapılması için; mahkemeden temin edilmiş veraset ilamı gerekmektedir.

 

 

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.