444 22 41
 • İngilizce
 • Almanca
 • Türkçe

Patent Sorgulama Online

Patent Sorgulama Online Olarak Nasıl Yapılır?

Patent sorgulama online, geliştirilen buluşların veya icatların tescil altına alınabilmesi için ön sorgulamanın web üzerinden yapılmasıdır. Sistem Patent şirketimizin web sitemiz aracılığı ile online sorgulama işlemi yapabilirsiniz.
 
Patent sorgulama online, online patent sorgulama, patent online, online patent kelimelerinin tümü ayni anlama sahiptir. Online işlemler ile, oturduğunuz yerden, daha önceden tescil edilen buluş veya icatlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu kapsamda kendinizin geliştirdiğiniz buluşlarınızın tescile uygunluk durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Tabi en garanti işlem ise, Patent Vekilliği Firmamız Sistem Patent şirketimizin uzmanları nezaretinde yapılmasıdır. Çünkü tescil işlemleri en ufak hatalı dahi kabul etmez. Gözünüzden kaçan bir detayı patent uzmanlarımız yakalayabilir. 
 
Patent sorgulama online işlemi veya patent çevrimiçi işlemlerini, özel veritabanmız sayesinde tescilli ya da müracaat yapılmış buluşların, patent tescili talep edilecek buluş ile ilişkili, ön sorgulama yapılmakta, yönetimin herkesçe bilinen halinin yenilik seviyesi değerlendirilmektedir.
 
Patent sorgulama işlemlerinizde síz değerli buluş sahiplerimiz sürekli olarak tescil konusunda yardımcı olmaktayız. Şirketimizin uzmanları nezaretinde yapılacak online sorgulama sonucunda buluşun tescil uygun bulunması durumunda tescil başvurusu girişimlerinin başlatılması açısında bir takım evraklar gerekmektedir. Bu evraklar ise;

Patent Başvuru Evrakları

 • Başvuru Formu (Şahıs veya Firma'ya ait bilgiler),
 • Buluşun açıklandığı tarifname metni (bir nüsha),
 • Tescil ile koruma istenecek buluşun unsur ya da unsurlarını barındıran istem veya istemler
 • Tarifname metninde, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler (bir nüsha)
 • Buluş 50 ile 100 kelime arasında anlatan özet (bir nüsha),
 • Vekaletname (imza + kaşelenmiş olarak noter onaysız).

Buluşların Tescil Edilmesinin Önemi

 • Patentler kuruluşlar için fuar işlevi görür.
 • Patentler teknolojik bilgi toplama aracıdır.
 • Patentler geliştirilen buluşun ayrıntılarını açıkça ifade eder.
 • Teknolojilerin ve bilimin ilerleme kaydetmesine teşvik edilmesi tescilin ana gayesidir.
 • Patentler bireysellikten ziyade, kamuoyu yararı açısından verilirler ve kısıtlı süre tekel yürütme hakkı sağlaması, ardından herkes tarafından serbestçe açık olan bilgi havuzuna alınacak yeniliklerin gizli kalmasına teşvik içindir.
Buluşların tescil edilmesinin amacı yeni icatları teşvik edilmesi ve halkı yeni icatlar geliştirmesin adına cesaretlendirerek halk refahını artırmaktır.

 

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.