444 22 41
  • İngilizce
  • Almanca
  • Türkçe

Tasarım Tescil Prosedürü

Tasarım Tescil Prosedürü ülkemizde 4 aşamadan meydana gelir. Bu aşamalar şu şekilde sıralanır;
  • Şekli inceleme
  • Tasarım siciline kayıt ve yayın
  • İtiraz süreci 
  • Belgelendirme
Tasarım tescili müracaatları, şeklen inceleme süreci, yalnızca evrak ile başvuru hükümleri taşıyıp taşımadığı mahiyetinde kontrol edilmesidir. Tasarımın önceki tescilli veya müracaatı yapılmış herhangi bir tasarıma benzeyip benzemediği açısından yenilik bakımından incelenmez.
 
Tasarım tescil süreci dünya genelinde 1 veya 2 ülke haricinde şekli itiraz esaslı incelemesiz sistemle tescil işlemi yapılmaktadır. Başvuru aşamasının ardından sicile kayıt edilen müracaat yayına alınır sonra ise 3 ay süresi boyunca itiraza açık konuma gelir, şayet itiraz olmaz ise tescil aşamasına geçilir.
 
Yayın süresi boyunca gerek gerçek kişiler gerekse tüzel kişiler (firmalar) yayınlanan tasarımlara benzerlik yönünden ve tescil ile koruma yapılamayacağı yönlerinden tasarıma itiraz edebilir.
 
3 aylık süre kaçırılsa dahi tasarımın hükümsüzlüğü davası açılarak tasarım iptal edilebilir.
 
Tasarım Başvurusu: Başvurusu gerçekleşen tasarımlar, 3 ay içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından şekli incelemeye alınır. Endüstriyel tasarım tescil sisteminde incelemesiz sistem benimsenmiştir. Söz konusu tasarımların yenilik durumu, önceden mevcut tasarımların aynısı olup olmadığı, halk tarafından bilinip bilinmediği biçimde ya da daha önceki tasarımlardan farklı kılıcı özelliğinin olup olmadığı hususları Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından direk olarak incelenmez.
 
Şekli inceleme: Tasarım müracaatı yapılmasının ardından Türk Patent ve Marka Kurumu şeklen inceleme yapar. Şeklen olarak; başvuru formu, resimlerde, tarifname ile diğer ibrazı istenen evraklarda eksiklik olmadığı durumda tasarımlar Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde her ay yayınlanan ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BÜLTEN’inde yayına çıkmasına hüküm verilir.
 
Bültende İlan: ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BÜLTEN’inde yayına çıkarılan tasarımlar 3 ay süre ile yayında kalır. Bu 3 aylık süre içinde itiraz yapılmaması durumunda, tescil kesinleşir ardından tasarım tescil belgesi müracaat sahibine iletilir.
 
Tasarım Tescil Yenileme: Tescilli tasarımlar, koruma süresi müracaat tarihinden başlayarak 5 senedir. Bu süreler 5’er senelik dönemler şeklinde yenilenmek kaydı ile 25 seneye kadar uzatılabilir.

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.