444 22 41
  • İngilizce
  • Almanca
  • Türkçe

Tescilli Marka

Tescilli Marka

Tescilli marka veya tescil edilen marka, marka tescili işleminin tamamlanması işlemidir. Bu tür markalar, koruma altına alınan markaları ifade eder.
 
Tescilli markalar, firmaların isimlerini, mal ve hizmetlerini rakipleri olan diğer firmaların mal ve hizmetlerinden farklı kılınmasını ve korunması adına icra edilmektedir.
 
Tescil edilen marka; bir adın, kelimenin, logonun, sembolün, resmin veya bunların karışımını ifade eder. Kayıt altına alınmış tüm unsurları kapsar. Bu tür markalar, sicil defterine kayıt edilmesi ile birlikte piyasada yasal statü kazanmalarının yanında, ticari kimlik kazanırlar.
 
Bu şekilde önem teşkil eden bir markanın korumaya alınması, tescil edilmesi ve bunu ispatlayacak belgenin müracaat sahibinin elinde bulundurulması gerekmektedir. Bu kapsamda Marka Tescili markanın firma veya şahsa ait olduğu belirtmek adına yapılan belgelendirmedir. Tescil edilen markanın asıl sahibinin kim olduğunu ve söz konusu markayı icara edecek gerçek sahibini ispatlar. 
 
Marka Vekili Sistem Patent şirketimiz tarafından yürütülen tescil işlemleri, markayı icra eden ve ilk olarak icra etmeyi planyana kişiyi koruma gayesi ile yapmaktayız. 
 
Tescilli marka, tescil edilmeyen yani korumasız markalar kıyasla büyük avantajları sunmaktadır. Başvuru sürecinde, uzmanlar tarafından incelenen, uygun bulunması taktirde yayınlanan akabinde 3. kişilerin görüş ve itirazlarına sunulan bir marka, gerek resmi kurumların gerekse toplumun analizinden geçmiş olmasının sağladığı güvenle daha sağlam temellere oturur. 
 
Artık hiçbir tehlike barındırmamasının yanı sıra, marka sahibi, sahip olduğu tescil ispatı vardır. Haksız maddi gelir girişimlerini kolayca bertaraf edeceği gibi, gerek maddi gerekse manevi yaptırımların uygulanmasını sağlama hakkına sahiptir. 
 
Markanızı tescilindeki asıl amaç; yalnızca başkalarının haksız maddi gelir sağlamasına mani olmaktan ziyada, haksız maddi gelir sağlıyor suçlamaları ile asıl marka sahibini önlenmesine de mani olmaktadır. Çünkü; bu durum bakımından, varlığından haberinizin bile olmadığı lakin sizin markanızla ayırt edilmesi zor benzer korunan markası olan kişi veya işletme, sizlere karşı maddi ve manevi yaptırımlarda bulunabilir ve hakkınızda yasal süreç başlatabilir.
 

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.