444 22 41
  • İngilizce
  • Almanca
  • Türkçe

Bitki Türleri Tescili

Türkiye de yeni bitki türleri patent hakları ile korunmamaktadır. Bitki türleri ile ilgili tescil hükümleri ile korunmaktadır.
 
Burada amaç yeni bitki türlerinin yetiştirilmesinin özendirilmesi ve bunu ortaya çıkarana belirli sürelerde hak tanınmasıdır.

Neler Tescil Edilebilir?

Tarla bitkileri, bağ bahçe bitkileri ve diğer bitki türlerine ait çeşitlerin ve genetik kaynakların kayıt altına alınmasını kapsamaktadır.
 
Başvuru yapılan çeşidin aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir; 
  • Yenilik; Bir çeşidin çoğaltım veya hasat edilmiş materyali; başvurunun yapıldığı tarihten geriye doğru yurt içinde bir yıl, yurt dışında dört yıl, ağaç ve asmalarda altı yıl öncesine kadar kullanım amacıyla hak sahibi tarafından veya onun rızasıyla satılmamış veya umuma sunulmamış ise çeşit yeni kabul edilir.
  • Farklılık; Başvuru veya rüçhan hakkı tarihinde, herkesçe bilinen çeşitlerden açıkça ayırt edilebilen çeşit, farklı sayılır.
  • Yeknesaklık; Kullanılan çoğaltım metoduna bağlı olan muhtemel değişiklikler dışında, ilgili özellikler bakımından bir örneklik gösteren çeşit, yeknesak kabul edilir.
  • Durulmuşluk; Birbirini izleyen çoğaltımlar sırasında veya belirli çoğaltım dönemleri sonunda ilgili özellikleri değişmeksizin aynı kalan çeşit, durulmuş kabul edilir.
  • İsimlendirme; Korunan bir çeşidin ismi onun umumî ismî haline gelir. Korunan bir çeşidin çoğaltım materyalini satan veya başka şekilde pazarlayan herkes çeşidin bu ismini kullanmak zorundadır.
  • Çeşidin  ismi çeşidin açıkça tanımlanmasına olanak vermeli ve aynı botanik türün veya akraba bir türün mevcut bir çeşidini tanımlayan bir isimlendirmeden farklı olmalıdır. Ayrıca yönetmeliklerde yer alan başvuru prosedürleri ile ilgili diğer şartları da karşılaması gerekir.

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

T.C vatandaşı olarak ülkemizde ikamet eden gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunur.
 

Koruma Süreleri

Tescil başvurusundan  itibaren yirmi beş yıldır. Bu süre ağaçlar, asmalar ve patates için otuz yıldır.

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.

Smiley face
--%>