444 22 41
 • İngilizce
 • Almanca
 • Türkçe

Patent Devir

Patent Devir Nedir?

Patent devir, bir patent sahibinin patent haklarını başka bir kişi veya kuruluşa devretmesi dir. Bir patent, buluş sahibine belirli bir süre boyunca patentli buluşu kullanma, üretme, satma veya lisanslama gibi haklar sağlar. Ancak patent sahibi, patent hakkını başka birine devretmek isteyebilir.
 
Patent devir, patent sahibinin patent hakkını tamamen veya kısmen başka birine devretmesini içerebilir. Bu, patent sahibinin buluşu kullanma hakkını devralana aktardığı anlamına gelir. Devir sürecinde, taraflar arasında bir devir sözleşmesi imzalanır ve patent ofisine devir işlemi bildirilir. Devir sözleşmesinde, devirin şartları, devir bedeli (varsa), tarafların hak ve yükümlülükleri gibi konular belirtilir.

Patent Devir Nasıl Yapılır?

Patent devri yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir:
 
 • Devir Sözleşmesi Hazırlama: Patent devri için bir devir sözleşmesi hazırlamanız gerekmektedir. Bu sözleşme, patent sahibinin patent haklarını devrettiği kişi veya kuruluş ile arasındaki anlaşmayı belirler. Sözleşme, tarafların hak ve yükümlülüklerini, devir bedelini (varsa), patentin devredilen kısımlarını ve diğer detayları içermelidir. Bir patent avukatı, devir sözleşmesinin hazırlanması konusunda size yardımcı olabilir.
 • Taraflar Arasında Anlaşma: Patent sahibi ve devralacak kişi veya kuruluş arasında devir sözleşmesi üzerinde anlaşma sağlanmalıdır. Taraflar, devir sözleşmesinin şartlarını kararlaştırmalı ve sözleşmeyi imzalamalıdır.
 • Patent Ofisine Bildirim: Patent devri işlemini resmileştirmek için ilgili patent ofisine bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Patent ofisi, genellikle devir işlemi için özel bir form veya başvuru belgesi sağlar. Bu belgeyi doldurarak ve gerekli ücretleri ödeyerek patent devri işlemini ofise bildirebilirsiniz.
 • Patent Devrinin Kaydı: Patent ofisi, patent devri bildirimini değerlendirecek ve devir işlemini kayda alacaktır. Devir işlemi tamamlandığında, patent artık devralan kişi veya kuruluşun adına geçmiş olur.

Patent Devir Sözleşmesi Örneği

Patent devir sözleşmesi, bir patent sahibinin patent haklarını başka bir kişi veya kuruluşa devrettiği anlaşma belgesidir. Bu sözleşme, devir işleminin taraflar arasında resmiyet kazanmasını sağlar ve hakların geçişini düzenler. İşte patent devir sözleşmesinin genel olarak içermesi gereken bilgiler:
 
 • Tarafların Tanımlanması: Sözleşmede, patent haklarını devreden taraf (patent sahibi) ve hakları devralan taraf (devralan kişi veya kuruluş) açıkça tanımlanmalıdır. Tarafların adı, adresi ve temsilcileri belirtilmelidir.
 • Patent Bilgileri: Sözleşmede, devredilen patentin tam bilgileri verilmelidir. Bu, patent numarası, başlık, ilgili ülke veya bölgeler gibi bilgileri içerir.
 • Devir Şartları: Sözleşmede, patentin devriyle ilgili şartlar açıkça belirtilmelidir. Bu, devir tarihini, devirin tam veya kısmi olup olmadığını, devir bedelini (varsa) ve ödeme koşullarını içerebilir.
 • Patent Hakları: Sözleşmede, devredilen patentin hangi hakların devredildiği belirtilmelidir. Bunlar patentin üretme, kullanma, satma, ithalat, ihracat, lisanslama veya diğer haklar olabilir.
 • Temsil ve Garantiler: Sözleşmede, patentin devredildiği tarafın, patent sahibi olarak sahip olduğu hakları ve patentin durumunu garanti etmesi gerekebilir. Ayrıca, tarafların temsil ve garantilerin doğruluğunu beyan etmesi de istenebilir.
 • Gizlilik ve Sır Saklama: Sözleşmede, taraflar arasında gizlilik ve sır saklama konusunda anlaşma sağlanması gerekebilir. Bu, devir işleminin ayrıntılarının gizli kalmasını ve üçüncü taraflarla paylaşılmamasını sağlar.
 • Yetkilendirme ve İşbirliği: Sözleşmede, tarafların patent devri işlemi için gerekli olan yetkilendirmeleri ve işbirliğini sağlaması gerekebilir. Örneğin, patent ofisine bildirim yapma veya diğer resmi işlemleri gerçekleştirme gibi.
 • Hukuki Taahhütler ve Yetki: Sözleşmede, tarafların hukuki taahhütleri ve yetkileri açıkça belirtilmelidir. Bu, sözleşmenin geçerliliği, anlaşmazlık durumunda hangi mahkemenin yetkili olduğu gibi konuları içerir.
 • Sözleşmenin Geçerliliği ve Sonlandırma: Sözleşmede, sözleşmenin geçerli olduğu süre ve sözleşmenin nasıl sonlandırılabileceği gibi konuları içermelidir. Ayrıca, tarafların sözleşmeyi feshetme veya sonlandırma durumlarında hangi koşulların geçerli olacağı da belirtilmelidir.
 • Uyuşmazlık Çözümü: Sözleşmede, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların nasıl çözüleceği belirtilmelidir. Bu, tahkim, arabuluculuk veya yargı yoluna başvurma gibi alternatifler olabilir.
 • Genel Hükümler: Sözleşmede, geçerli hukuk, anlaşmanın tüm süreçlerini ve yükümlülükleri kapsayan genel hükümler belirtilmelidir. Ayrıca, tarafların izin veya feragat hakkı, sözleşmenin diğer şartlarının değiştirilmesi ve sözleşmeyle ilgili diğer önemli bilgileri içerebilir.
 
Patent devir sözleşmesi, bir Patent vekili veya hukuk uzmanı tarafından hazırlanması ve gözden geçirilmesi önemlidir. Bu şekilde, tarafların haklarının ve sorumluluklarının doğru bir şekilde korunması sağlanır. 

Patent Devir Ücreti (Maliyeti)

Patent devir ücreti, birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında ülke, patent ofisi ücretleri, avukat ücretleri ve devir sözleşmesinin karmaşıklığı yer alır. Aşağıda patent devir sürecinde ortaya çıkabilecek olası maliyet kalemlerini bulabilirsiniz:
 
 • Patent Ofisi Ücretleri: Patent devri bildirimi için ilgili patent ofisi tarafından talep edilen ücretler olabilir. Bu ücretler, bildirim formu veya belgesi için ödenmesi gereken resmi ücretleri içerebilir. Patent ofisinin belirlediği ücretler, ülkeye ve patent ofisine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 • Patent Vekili Ücretleri: Patent devri işlemi genellikle hukuki bir süreç olduğundan, bir patent vekili veya avukatından profesyonel destek almanız önerilir. Patent vekili, devir sözleşmesinin hazırlanması, taraflar arasında müzakerelerin yapılması ve patent ofisine bildirim sürecinde size rehberlik edecektir. Patent vekili veya avukatının ücretleri, deneyim düzeyi, iş yükü ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.
 • Noter veya Onay Ücretleri: Bazı ülkelerde patent devir sözleşmesinin noter veya resmi bir kurum tarafından onaylanması gerekebilir. Bu durumda, noter veya onay ücretlerini de hesaba katmanız gerekebilir.
 • Hukuki Danışmanlık Ücretleri: Patent devri işlemi karmaşık olabilir ve hukuki danışmanlık almak isteyebilirsiniz. Hukuk bürosu veya danışmanlık firması tarafından sağlanan hukuki danışmanlık hizmetleri için ek maliyetler oluşabilir.
 • Diğer Harcamalar: Patent devri işlemi sırasında diğer harcamalar ortaya çıkabilir. Örneğin, sözleşme tercümesi, posta masrafları, belge onayları gibi ek maliyetlerle karşılaşabilirsiniz.

Patent Devir Prosedürü ve gereken Belgeler

Patent devri işlemi için genellikle aşağıdaki belgeler ve prosedürler gereklidir:
 
 • Devir Sözleşmesi: Patent devir işlemi için bir devir sözleşmesi hazırlanması gerekmektedir. Bu sözleşme, patentin devredildiği taraflar arasındaki anlaşmayı ve devir işleminin şartlarını belirtir.
 • Patent Sahibinin Onayı: Patent devri için, patentin mevcut sahibinin devir işlemine onay vermesi gerekmektedir. Bu, patent sahibinin imzasını ve onayını içeren bir belgenin bulunması anlamına gelir.
 • Patent Ofisi Bildirimi: Patent devir işlemi resmiyet kazanması için ilgili patent ofisine bildirimde bulunulması gerekmektedir. Patent ofisi, genellikle devir işlemi için özel bir bildirim formu veya başvuru belgesi sağlar.
 • Ödeme Belgeleri: Patent devri için belirli bir ücret ödenmesi gerekebilir. Bu ücretin ödendiğini gösteren ödeme belgeleri veya makbuzlar sunulması gerekebilir.
 • Sözleşme Tercümeleri: Patent devri işlemi uluslararası bir işlemse, sözleşmenin resmi bir dilde tercüme edilmesi gerekebilir. Patent ofisi veya yerel hukukun gerekliliklerine bağlı olarak, tercüme belgeleri sunulması gerekebilir.
 • Diğer Gereklilikler: Patent ofisinin veya yerel patent hukukunun belirlediği diğer gereklilikler de olabilir. Örneğin, noter onayı, vekâletname, kimlik belgesi kopyaları gibi ek belgelerin sağlanması istenebilir.

 

Sistem Patent A.Ş. Patent Devir işleminde Güvenilir İş Ortağınız

Patent devir işlemi, büyük önem taşıyan hukuki bir süreçtir ve bu süreci en doğru ve güvenilir şekilde yönetmek istersiniz. Sistem Patent A.Ş., patent devri işlemlerinde size profesyonel ve güvenilir bir iş ortağı olarak yardımcı olabilir.
 
 • Hukuki Uzmanlık ve Deneyim: Sistem Patent A.Ş., patent hukuku alanında uzmanlaşmış deneyimli bir ekibe sahiptir. Patent devri işlemi süresince sizin için en uygun hukuki yaklaşımı sunar ve süreci başarıyla yönetir.
 • Sözleşme Hazırlığı ve Değerlendirmesi: Patent devri sözleşmesi, karmaşık terimler içerebilen bir belge olabilir. Sistem Patent A.Ş.'nin uzmanları, adil ve dengeli bir sözleşmenin hazırlanması ve değerlendirilmesi konusunda size rehberlik eder.
 • Hızlı ve Etkin Hizmet: Sistem Patent A.Ş., patent devri işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yönetir. Sürecin tüm aşamalarında size zamanında ve doğru bilgi sağlar, işleminizin hızla tamamlanmasını sağlar.
 • Gizlilik ve Güvenlik: Patent devri sırasında gizliliğin korunması büyük önem taşır. Sistem Patent A.Ş., gizlilik anlaşmalarının hazırlanması ve gizlilik önlemlerinin alınması konusunda size destek sağlar, hassas bilgilerinizin güvende olduğundan emin olmanızı sağlar.
 • Uyuşmazlık Çözümü: Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, Sistem Patent A.Ş. size uyuşmazlık çözümü konusunda profesyonel rehberlik sunar. Tahkim, arabuluculuk veya hukuki süreçlerde haklarınızı en iyi şekilde savunmanızı sağlar.
 • Müşteri Memnuniyeti: Sistem Patent A.Ş., müşteri memnuniyetini her zaman öncelik olarak görür. Size özel çözümler sunar, sorularınıza hızlı yanıtlar verir ve işlem süreciniz boyunca sizinle sıkı iletişim halinde olur.
 
Patent devir işlemi sırasında en iyi hizmeti almak isterseniz, Sistem Patent A.Ş. güvenilir ve deneyimli ekibiyle size yardımcı olmaktan mutluluk duyar. Profesyonel yaklaşımı, hızlı çözümleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla Sistem Patent A.Ş., patent devri işleminizi başarıyla yönetmenize destek olur.
 
Unutmayın, patent devir işlemi ciddi bir adımdır ve uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Sistem Patent A.Ş. gibi deneyimli bir kuruluşun profesyonel desteği, işlemi sorunsuz ve güvenle yönetmenize yardımcı olacaktır.
 
 

Patent devriyle birlikte buluşun tescili de devredilir mi?

Evet, patent devir işlemiyle birlikte buluşun tescili de devredilir. Patent, buluşun hukuki korumasını sağlayan bir belgedir ve bu haklar patent sahibine aittir. Dolayısıyla, bir patent devri gerçekleştiğinde, patent sahibi olan kişi veya kuruluşun buluşun tüm hakları da devralana geçer.
 

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.

Smiley face
--%>