444 22 41
 • İngilizce
 • Almanca
 • Türkçe

Patent Tescilinde Haklar

Sistem Patent A.Ş., Türkiye'de ve uluslararası alanda patent tescili hizmeti sunar.

Patent tescili, buluş sahiplerine bir dizi hak sunar:

 • Monopol Hak: Patent sahipleri, buluşlarını ticari olarak üretme, satma, kullanma ve ithal etme hakkına sahiptirler. Başkalarının izinsiz olarak buluşu kullanmasını engelleme yetkisine sahiptirler.
 • Lisanslama: Patent sahipleri, buluşlarını başkalarına lisanslama hakkına sahiptirler. Bu, başka şirketlere veya bireylere buluşun kullanımını lisanslayarak ticari değerlendirme imkanı sağlar.
 • Haksız Rekabetin Engellemesi: Patent sahipleri, patent konusu buluşu ticari olarak kullanan veya benzer bir buluşu aynı veya benzer biçimde piyasaya süren kişilere karşı haksız rekabet davası açma hakkına sahiptirler.
 • Tazminat Talebi: Patent hakkının ihlal edildiğini kanıtlayan patent sahipleri, ihlal eden kişi veya kuruluştan maddi ve manevi tazminat talep edebilirler.
 • Patent İhlal Davası: Patent sahipleri, patent konusu buluşun izinsiz olarak kullanıldığına inandıkları durumlarda patent ihlali davası açabilirler ve izinsiz kullanımın engellenmesini talep edebilirler.
 • Dış Satım ve İhracat İmtiyazı: Türkiye'de patent tescili alan kişiler, buluşlarını ticari olarak üreterek dış satım ve ihracat yapma imtiyazına sahiptirler.
 • Patentin Ticari Değerlendirilmesi: Patent sahipleri, buluşlarını ticari olarak değerlendirmek için kullanma veya satma hakkına sahiptirler. Bu, buluşun ticari potansiyelini değerlendirmek ve gelir elde etmek için farklı yollarla kullanılmasını içerir.
 • Patent Geçişi: Patent sahipleri, patent haklarını başka bir kişiye veya şirkete devredebilirler. Patentin tamamen veya kısmen devri, patent sahibinin tercihine bağlıdır.
 • Patentin Lisanslanması: Patent sahipleri, patent haklarını başkalarına lisanslama yoluyla kullanma izni verebilirler. Bu, lisans sahibine patent konusu buluşu kullanma hakkı verirken, patent sahibine lisans ücreti veya telif hakkı ödemesi sağlar.
 • Yurtdışı Patent Başvurusu: Türkiye'de alınan bir patent genellikle sadece Türkiye'de koruma sağlar. Patent sahipleri, uluslararası patent koruması için ayrı başvurular yapmalıdır. Bu şekilde, buluşlarını uluslararası düzeyde koruyabilir ve ticari değerlendirebilirler.
 • Patentin Savunulması: Patent sahipleri, patent hakkının ihlal edildiğini düşündükleri durumlarda hukuki yolları kullanarak patentlerini savunabilirler. Patent ihlali durumunda dava açabilirler ve haklarını yasal olarak koruyabilirler.
 • Öncelik Hakkı: Türkiye'de patent başvurusu yapmadan önce, aynı buluş için başka bir ülkede önceden başvuru yapılmışsa, başvuru sahipleri Türkiye'de de öncelik hakkına sahip olabilirler. Bu, başvurunun öncelik tarihine dayanarak, diğer başvurulara karşı öncelik kazanma imkanı sağlar.
 • Marka Tescilinde Öncelik Hakkı: Bir buluş, aynı zamanda bir markanın unsuru ise, patent sahipleri Türkiye'de aynı markanın tescilini de talep edebilirler. Bu, patent sahiplerine ilgili buluşun ticari marka olarak kullanılmasını da koruma altına alma imkanı sağlar.
 • Patent İnceleme ve Hüküm Tarihinden İtibaren Etkinlik: Türkiye'de patent tescili başvurusu yapıldığında, başvurunun kabul edilmesi ve patent tescil belgesinin verilmesiyle birlikte, patent koruması başvuru tarihinden itibaren geçerli olur. Bu da, patent sahiplerinin haklarını geriye dönük olarak korumasına imkan sağlar.
 • Patent Sertifikası ve Patent Numarası: Patent sahipleri, patent tescil belgesini alır ve bu belgede patent numarası verilir. Patent numarası, patent sahiplerinin buluşlarını tanımlayan benzersiz bir kimlik olarak kullanılır ve patentin resmi olarak tanındığını gösterir.

Her patent durumu benzersizdir ve haklar, buluşun niteliği, başvuru süreci ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, patent tescili için başvuruda bulunmayı düşünüyorsanız, Sistem Patent A.Ş.'nin uzman vekilleri ve danışmanlarından yardım almanız önemlidir.

 

Ulusal Patent Başvurusu

Sistem Patent A.Ş., ulusal patent başvurusu sürecinde de hizmet sunar. Genel olarak, ulusal patent başvurusu şu adımları içerir:

   1.Patent Ofisine Başvuru Yapma: Ulusal patent başvurusu, patent ofisine yapılan başvuruyu ifade eder. Başvuru online olarak veya belirlenmiş bir form üzerinden yapılabilir. Başvuru sırasında tüm gerekli belgeler ve ücret bilgileri sunulur.

   2.Patent İncelemesi: Başvuru, patent ofisi uzmanları tarafından incelenir. Bu süreçte, başvurunun patent yasalarına uygun olduğu ve patent verilmesini hak ettiği değerlendirilir. Patent ofisi, başvuruda belirtilen buluşun yenilikçi ve sanayiye uygulanabilir olduğunu doğrulamak için araştırmalar yapar.

   3.İtiraz Süreci: Patent ofisi, başvuruyla ilgili itirazlar veya düzeltmeler talep edebilir. Bu durumda, gerekli düzeltmelerin yapılması veya itirazlara yanıt verilmesi gerekir.

   4.Patent Verilmesi: Başvuru başarıyla incelendikten ve tüm itirazlar çözüldükten sonra, patent ofisi patent belgesini verir. Bu belge, buluşun belirli bir süre için koruma altına alındığını gösterir.

 

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Nezdinde İtiraz

Sistem Patent A.Ş., Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) nezdinde itiraz süreci konusunda da danışmanlık hizmeti sunar. YİDK, genellikle idari bir karara veya işleme karşı yapılan itirazları değerlendiren bir kuruldur. İtiraz, bir kişinin veya kuruluşun bir karar veya işlemle ilgili memnuniyetsizliğini ifade etmek veya daha adil bir sonuç elde etmek amacıyla başvurduğu resmi bir prosedürdür.

İtirazlar, çeşitli nedenlere dayanabilir, örneğin:

 • Hatalı veya yanlış bir kararın verildiği düşünülmesi: İtirazcı, verilen kararın hatalı, yanlış veya adaletsiz olduğunu düşünebilir. Örneğin, bir vergi cezasına itiraz edebilir, idari bir disiplin kararına karşı çıkabilir veya bir kamu ihalesi sonucuna itiraz edebilir.

 • Hukuki veya prosedürel düzensizliklerin varlığı: İtirazcı, kararın veya işlemin yürütülmesi sırasında hukuki veya prosedürel hatalar olduğunu iddia edebilir. Bu tür bir itiraz, ilgili kurumun yetki veya görevlerini aştığı, yeterli kanıtların toplanmadığı veya adil bir süreç izlenmediği gibi nedenlere dayanabilir.
 • Yeni kanıtların veya bilgilerin ortaya çıkması: İtirazcı, başlangıçta dikkate alınmayan veya mevcut olmayan yeni kanıtların veya bilgilerin ortaya çıktığını iddia edebilir. Örneğin, bir akademik sınav sonucuna itiraz edebilir ve yeni kanıtlar sunarak puanlarının yeniden değerlendirilmesini talep edebilir.

İtiraz süreci şu adımları içerir:

 • İtiraz Başvurusu: İtiraz başvurusu yazılı olarak yapılır ve belirli bir süre içinde yapılması gerekir. Başvurunun belirli bir formatta veya belgeyle sunulur. Başvuruda, itirazın gerekçesi, nedenleri ve talepleri açık bir şekilde belirtilir. Ayrıca, başvuru için gerekli olan diğer belgeler, kanıtlar veya destekleyici bilgiler de sunulur.

 • İnceleme Süreci: İtiraz başvurusu, kurum veya YİDK tarafından incelenir. Bu inceleme sürecinde, başvurunun yasalara, prosedürlere ve kabul edilebilirlik kriterlerine uygun olup olmadığı değerlendirilir. Başvurunun eksiksiz olduğundan emin olmak için gerekirse itirazcıdan ek belgeler veya açıklamalar talep edilebilir. Ayrıca, başvurunun değerlendirilmesi için ilgili belge ve kayıtlar gözden geçirilir, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilir ve gerektiğinde ek araştırmalar yapılabilir.

 • Karar ve Bildirim: İnceleme süreci tamamlandıktan sonra, YİDK, itirazın haklı veya haksız olduğuna karar verir. Karar genellikle yazılı olarak bildirilir ve itirazcıya iletilir. Kararda, itirazın kabul edilmesi durumunda ne tür bir düzeltmenin yapılacağı veya hangi adımların izleneceği belirtilir. Ayrıca, itirazın reddedilmesi durumunda gerekçeler ve kararın dayandığı nedenler de açıklanır.

 • Yeniden Başvuru veya Yasal Yollar: İtirazcı, YİDK'nın kararını kabul etmeyerek daha ileri bir adım atma hakkına sahiptir. Bu durumda, itirazcı genellikle yeniden başvurma veya yasal yolları kullanma seçeneğine sahiptir.

 • Yeniden Başvuru Süreci: İtirazcı, YİDK'nın kararını kabul etmeyerek yeniden başvuruda bulunma seçeneğini kullanabilir. Bu, genellikle yeni kanıtlar, belgeler veya argümanlar sunma fırsatı sağlar. Yeniden başvuruda, önceki başvurunun eksikliklerini düzeltmek veya yeni bilgileri sunmak için bir fırsat sunar. Yeniden başvuru süreci, genellikle belirli bir süre içinde ve ilgili kurumun belirlediği prosedürlere uygun olarak yapılmalıdır.
 • Yasal Yollar: İtirazcı, YİDK'nın kararını veya yeniden başvuru sonucunu kabul etmeyerek yasal yolları kullanma hakkına sahiptir. İtirazcı, idari mahkemeye başvurarak kararın iptali, düzeltilmesi veya yeniden değerlendirilmesi talep edebilir.

Sistem Patent A.Ş., müşterilerine bu karmaşık süreçlerde rehberlik etmek ve gerektiğinde yasal temsil sağlamak için uzman patent vekilleri ve danışmanlarıyla birlikte çalışır. İtiraz süreçlerinizde ve diğer hukuki işlemlerinizde profesyonel yardım almak için Sistem Patent A.Ş.'ye başvurabilirsiniz.

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.

Smiley face
--%>