444 22 41
  • İngilizce
  • Almanca
  • Türkçe

Marka Tescil Belgesi

Marka Tescil Belgesi

Marka tescil belgesi, kayıt altına alınan isim veya logoların korunmaya alındığı kanıtlayan belgedir. Marka başvurusu eksiksiz ve doğru şekilde, tescil süresi içinde itiraz gelmemiş markalara yönelik tescil belgesi düzenleme tutarının ödenmesi ile birlikte kayıt altına alınarak marka Sicile kayıt edilir ve Resmi Gazete’ de yayımlanır.  Ardından Marka Vekili Sistem Patent şirketimiz danışmanlığında yürütülen bu işlemler sonucunda müracaat sahibine verilmek adına, Marka Tescil Belgesi hazırlanır.
 
Markalar, ürünler veya ambalajları ile beraberde tescile konu edilebilir. Bu kapsamda ürün veya ambalajın tescil edilmesi, Marka sahibine ürün veya ambalaj açısından inhisari hak vermez. İnhisari hak vermeyen bu unsurlar tescil belgesinde açık olarak belirtilir.
 
Markaları diğerlerinden ayıran bir özellik içerdiğinin belirlenmesi ve bu özelliğin markada bulunması marka koruması açısından şüpheye neden olabilmesi halinde, yetkili merci, inhisari hak vermeyen bu çeşit özellikleri, müracaatın Bültende yer alan ilanında ve tescil belgesinde açık olarak belirtir. Bu tarz yapılan yayım hükmüne karşı müracaat sahibi itiraz  etme hakkına sahiptir.
 
Tescil açısından tüm işlemlerinin tamamlanması akabinde marka tescil belgesi marka sahibine Sistem PAtent şirketimiz tarafından gönderilir. Marka tescil belge orijinali sadece bir defaya mahsus verilir. Daha sonradan talep edilen marka tescil belgeleri tamamı marka tescil belge sureti şeklinde verilmektedir.
 
Tescil belgesinde, tescil ve koruma kazanılan emtia listesi de bulunmaktadır. Bunun yanında tescil belgesinde marka örneği veya logosu dahil olmak üzere herhangi bir değişiklik talebi kabul  görmez. Tescil belgesinde yer alan emtia listesine ek olarak bir mal ve hizmet sınıfları eklenemez fakat talep edilmesi kapsamında tescil edilmiş emtiların bir bölümü açısında iptal veya feragat talep edilebilir.
 
Markalara ait tescil belgesi 10 sene bir yenileme tutarının yatırılması kaydı ile yenilenebilir. Marka başvuru tarihinden itibaren on senenin tamamlanmasına 6 ay kalması ile yenileme işlemleri başlatılabilir. 10 senenin sona ermesinde sonra 6 ay içinde ilave yani cezalı ücret yatırmak kaydı ile tescil belgesi yenilenir. Tanınan sürelerin aşımı durumunda ise marka hükümsüz duruma düşer. Fakat markanın tescil belgesi yenilenmese bile sonraki 2 sene boyunca ilgili markayı icra etmek kaydı ile diğer kişilerin tescil başvurularına ilişkin itiraz etme hakkı tanınır.

Benzer makalelere bakınız: Yurtiçi Marka Tescil Belgesi
 

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.

Smiley face
--%>