444 22 41
  • İngilizce
  • Almanca
  • Türkçe

Marka Devir

Marka Devir işlemi nedir?

Tescilli bir marka tescil edildiği mal ve hizmet kodlarının tamamı veya bir kısmı için başka bir şahsa veya tüzel kişiliğe devir edilebilir.
 
Öncelikli olarak karşılık devir eden ve devir alan arasında bir devir sözleşmesi yapılması gerekir.
 
Hukuken marka devri marka müracatlarına da yapılabilir fakat bu tavsiye edilen bir durum değildir.Çünkü markanın tescil ile sonuçlanacağının bir garantisi yoktur.
 
Bir işletmenin devir işlemi eğer aksi üzerinde uzlaşma yapılmadıysa markaları da kapsar. Devir işlemi yapılırken marka devrinin de ayrıca Türk Marka ve Patent Kurumu sicil kaydına yapılması gerekir. Marka Hizmetlerimiz arasında bulunan bu devir işlemi için mutlaka noter satışı gerekmektedir. 

Marka Devir İşlem Süreci

  • Devir alınan markanın üzerinde bir haciz veya kısıtlayıcı bir rehin durumu olup olmadığının kontrolü

  • Marka devir aktinin hazırlanması

  • Devir işlemi evraklarının hazırlanması ve Türk Marka ve Patent Kurumu nezdinde işlemlerinin yapılması

  • Devir işlemi sırasında istenirse devir alan firma üzerine yeni sicil sureti düzenlenebilir.

     

 

"Marka Devir" işlemi hakkında bize danışabilirsiniz...

 

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.