444 22 41
 • İngilizce
 • Almanca
 • Türkçe

Patent

Patent

Buluşu geliştirene, buluşa ilişkin belli bir süre boyunca kullanabilme hakkı sağlanmasına patent denir. Kısaca buluşların tekel yürütülmesi hakkıdır. Tescil alan buluşlar piyasada kimlik edinirler. Ürün ya da buluş sahibine, geliştirdiği ürünün satımı, pazara sürülmesi, üretilmesi, seri şekilde çoğaltılması gibi konularda farklılıklar sunan resmi bir belge ve statüdür.
 
Patent kanunu amacı; buluş geliştirmeyi, yenilikleri ve yaratıcı fikri uygulamalarına destek vermek amacı ile gerekli korunmayı ve buluşlar ile kazanılan teknik alternatiflerin endüstride uygulanmasını tedarik etmektir.
 
Tescil ve danışmanlık şirketimiz marka tescil ve buluş konusunda siz değerli marka ve buluş sahiplerimize uzun yıllardır hizmet vermekteyiz. Patent ücreti, resmi harç tutarı ve tescil ofisimizin danışmanlık hizmet bedelinin toplamından ibarettir. Bu ücretler konusunda şirketimizin konu uzmanı yetkililerimizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Patent Belgesi Nasıl Alınır?

 Buluşun, tescil edilerek tescil hakkı alması açısından 3 kriteri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterler ise,
 
 1. Yenilik Kıstası: Yöntemin bilindik haline girmeyen buluşlar yeni olarak kabul edilmektedir. Yöntemin, herkes tarafından bilinen şekli; tescil müracaatının yapıldığı tarih öncesinde, buluş hakkından yeryüzünde herhangi bir coğrafi alanda halk tarafından ulaşılabilir sözlü ya da yazılı tanıtım, icra ya da değişik şekiller ile açıklanan bilgilerdir.
 2. Yöntemin Bilindik Halinden Aşılması: Buluş, ilişkili olduğu yöntemin konu hakkında uzmanlar nezdinde, yönetim herkes tarafından bilinen halinden apaçık olarak çıkarılamayan bir uygulama neticesinde yapılmış ise, yöntemin bilindik halinden aşılmış sayılmaktadır
 3. Endüstriye Uygulanabilmesi: Buluş, tarım da dahil olmak üzere endüstrinin tüm alanında üretilebilir ya da uygulanabilir özelliğine sahip ise, endüstriye uygulanabilir olduğu hükmedilmektedir.
 
Buluşlar Türkiye’ de 2 Sistem ile koruma altına alınabilir;
 1. Patent
 2. Faydalı Model

1. Patent Sistemi

Bir araştırma raporu baz alınarak temin edilen buluş koruma sistemidir. Bu sistem ile buluşlara 20 yıl boyunca koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin uzatılması söz konusu değildir. 20 yılın sonunda buluşlar halka mal edilir.

2. Faydalı Model

Bu buluş tescil sistemde ise, araştırma raporu ve inceleme raporu gerekmez. Diğer tescil sisteme kıyasla daha basit, daha keseye uygun maliyet ile ve daha kısa zamanda alınabilmektedir. Müracaat sahibi talep etmesi durumunda araştırma raporu istemi yapabilir. Faydalı model başvurusu yayınlanmasının ardından 2 ay içinde diğer kişiler tarafından yayına itiraz gelebilir. Başvuru sahibi yada atanan vekil gelen itirazlara yanıt verebilir. Koruma süresi müracaat tarihi itibari ile 10 senedir ve bu sürenin de uzatılması söz konusu değildir. 10 yılın sonunda buluşlar halk mal edilir.
 
Tescil araştırma­ işlemi, buluşların tescil edilebilmesi adına en önemli bir işlemdir. Tescil müracaatı yapılmadan evvel konuda son derece tecrübeli vekil firmamız tarafından yapılarak, dünya genelinde yenilik kıstasına sahip olup olmadığını ve tekniğin bildik haline yönelik bir ön araştırma yapılmalıdır.

Patent Başvurusu Nereye Yapılır? 

Buluşların koruma altına alınması için tescil başvuruları Türkiye’de 81 ilde hizmet veren Sistem Patent A.Ş. vekillik firmamıza yapılabilir.
 
Ulusal Başvurular
 
Bu müracaat yalnızca başvuru yapılan ülkede geçerlidir. Ülkemizde ulusal müracaatlarının merkezi olarak sizlere tescil konusunda hizmet vermekteyiz.
 
Başvuru yapıldığı tarihten itibaren yaklaşık 1 yıl içinde ülkeler arası tescil müracaatlarının yapılması amacı ile rüçhan hakkı (yani müracaatta öncelik hakkı) verilir.
 
Tescil Başvuru Evrakları
 • Buluşa ait tarifname
 • Buluşa yönelik istemler (korunması talep edilen teknik özellikler)
 • Buluşa ilişkin teknik çizimler
 • Buluş anlatan özet kısmı
Tescil Başvurusu Süreci
 • Müracaatın incelenmesi ve şekli bakımından inceleme
 • Araştırma raporu
 • Araştırma raporu ilanı
 • Buluşa ait inceleme raporu
 • Onay hükmünün verilmesi

Başvuru Kimler Tarafından Yapılabilir?

Buluşların tescil edilmesi amacı ile müracaatlar tüzel kişiler tarafından yapılacağı gibi bireysel olarak ta yapılabilir.
 
Tescil başvurusu tüzel kişiler tarafından ortak bir müracaat biçiminde de uygulanabilir.
 
Müracaat esnasında kesinlikle buluş sahibi yada buluş sahipleri belirtilmelidir.

Buluşların Tescilinin Önemi

Buluşun sahibinin özgül bir probleme alternatif olarak geliştirilen ürününü/yöntemi yasada hükmedilen zaman boyunda üretebilme, kullanılma sunma, maddi gelir sağlama gibi daha pek çok hak sağlamaktadır. Bu hakları, buluşun sahibine aitliğini patent tescil belgesi ile belgelenmektedir.
 
Buluşun sahibi, yeni özelliğinde ki buluşunu veya yöntemini tescil ettirerek korunmaya aldırabilir.
 
Korunmaya alınmayan buluşlar adına harcanılan zaman, emek ve maddiyat olarak serbest piyasada kayıplara neden olmaktadır. Buluş geliştirilmesinin ardından üretilmesi araştırmasına dek pahalı olmayacağından diğer kişiler nezdinde üretimine konu olabilir ve buluş sahibinin buluşa erişimini sağlayan zaman, emek ve maddi harcamasından kaynaklanan maliyet, yalnızca buluşçuda kalacağından dolayı rakip firmalar veya kişiler işe, en başından karlı olarak başlayacaktır.
 
Yeni fakat korunmaya alınmamış buluş, herkes tarafından tescile konu olabilir. Bu tür durumda diğer kimselerce kazanılan buluş tescil hakkı, gerçek buluşçu aleyhine sürülebileceğinden dolayı buluşçu ürünün kendisine ait olduğunu kanıtlayamaması durumunda kendi bilgi ve deneyiminin ürünü buluşundan maddi kazançtan yararlanamayacak duruma gelebilecektir. Sizde buluş sahipleri geliştirdiğiniz buluşlarınızı tescil ettirmek için şirketimizin yetkililerinden hizmet alınız.

Buluşların Koruma Süresi ve Yenileme

Tescil edilen buluşlar yasa kapsamında 20 yıl boyunca korunmaktadır. Bu süre uzatılamaz fakat tescil edilen buluşların koruma süresinin sürerliliği için her yıl tescil yenilemesinin yapılması gerekmektedir. 
 
Aynı durum Faydalı Model içinde geçerlidir. 10 yıllık koruma ile birlikte bu süre uzatılamaz ve her yıl tescil yenilemesine tabidir.

Tescil Başvuruların Vekil Kullanma

Buluşların korunması için tescil başvuruları, müracaatın niteliğine bakarak, 1 ile 4 senelik aralıkları kapsayan bir aşamadır. Müracaatın yenilik araştırması yapılmasından, müracaatın gerçekleştirilmesi ve akabinde yapılacak izlemeler önemli bilgi birikimi, tecrübe ve bu durumların yapılabilmesine ilişkin sağlam bir altyapı gerektirmektedir. 
 
Bu konuda profesyonel vekillik siciline kayıtlı vekillik firmamız aracılığı ile yapılması önemli hak kayıplarına uğranılmaması amacı ile önem teşkil etmektedir.
 

 

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.

Smiley face
--%>