444 22 41
 • İngilizce
 • Almanca
 • Türkçe

Patent

Patent;

"En kısa anlamıyla buluşu bulana buluşla ilgili belli bir süre  kullanım hakkı tanınmasına Patent denir."

Patent Belgesi Nasıl Alınır?

 Buluşun patent hakkı alabilmesi için üç kirtiteri yerine getirmesi  gerekir. Bunlar,
Mutlak yeni olması (Tüm dünyada yenilik)
Buluş basamağı (Bilinen tekniğin aşılması)
Sanayiye uygulanabilirlik (sanayinin her hangi bir alanında üretilebilr olması)
 
Buluşlar Türkiye’de 3 sistemle korunabilir;
İncelemesiz Patent Sistemi
Faydalı Model
 
İncelemeli Patent Sistemi; Patent bir araştırma raporuna dayanılarak verilen sistemdir.20 yıl koruma sağlanabilir ve koruma süresi uzatılamaz. 
 
İncelemesiz Patent Sistemi; Buluş sahibine 7 yıl süre ile koruma hakkı verilen sistemdir. Fakat buluş sahibi ve 3.taraf kişiler tarafından bu süre bitiminden önce inceleme talebinde bulunabilinir. İnceleme raporu olumlu olması durumunda başvuru yapılan tarih esas alınarak 20 yıl koruma süresi ve incelemeli patent belgesi verilir. 
 
Faydalı Model; Bu sistemde araştırma raporu ve inceleme raporu istenmez. Diğer incelemeli ve incelemesiz sisteme göre daha kolay ve masrafı daha az ve daha kısa sürede alınabilmektedir. Başvuru sahibi eğer isterse araştırma raporu talebinde bulunabilir. Faydalı model başvurusu yayınlandıktan sonra 3 ay içerisinde üçüncü kişiler tarafından yayına itiraz edilebilir. Başvuru sahibi veya vekili itirazlara cevap verebilir. Koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır ve bu süre uzatılamaz. 
 
Başvuru 
Patent Başvurusu Nereye Yapılabilir? 
Patent başvurusu koruma sistemine göre 3 şekilde yapılabilir; 
 1. Ulusal Patent Başvurusu (Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü-TPE)
 2. Avrupa Patent Ofisi (EPO)
 3. Patent İşbirliği Anlaşması (PCT)
Ulusal Patent Başvurusu;
Sadece başvuru yapılan ülkede geçerlilik kazanır.
Başvuru yapıldığı tarih itibariyle 12 ay içerisinde uluslararası patent başvurusu yapılması için rüçhan hakkı (başvuruda öncelik hakkı) tanınır.

Avrupa Patent Ofisi (EPO) ;
Avrupa Patent Ofisi tarafından yapılan tescil ulusal patent başvurusunda eşdeğerdir.
Başvuru sahibi koruma talep ettiği ülkeleri seçer
Maliyet başvuru yapılan ülkeye göre değişir.
 
Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) ;
Wipo nezdinde taraf olan ülkelerde başvuru yapılabilmesi için bir başlangıç aşamasıdır.
Uluslararası başvuru aşamasından sonra, çoklu ulusal giriş ve inceleme aşamalarını içerir.
Bir PCT başvurusu Avrupa Patent Ofisine (EPO),Wipo Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi ve Ulusal ofis kanalıyla yapılabilir.
 
Patent/Faydalı Model Başvuru İçin Gerekli Evraklar;
 • Başvuru dilekçesi
 • Buluşu anlatan tarifname
 • Buluşa ait istemler (korunma istenen teknik özellikler)
 • Buluşa ait teknik çizimler
 • Buluşun özeti
Kimler Patent Başvurusunda Bulunabilir?
 
Patent / Faydalı Model başvurusu şahıslar veya tüzel kişiler tarafından yapılabilir.
Patent / Faydalı Model başvurusu şahıslar veya tüzel kişiler tarafından ortak bir başvuru şeklinde yapılabilir.
Başvuruda mutlaka buluş sahibi veya sahipleri belirtilir.

Patent Başvurusunda Patent Vekili Kullanma
 
Patent başvuruları başvurunun mahiyetine göre 1ila 4 yıllık periyodu içeren bir süreci kapsar. Başvurunun yenilik araştırmasının yapılmasından, başvurunun yapılması ve sonrasında yapılacak takipler ciddi bir bilgi birikimi, deneyim ve bunlara ait altyapı gerektirmektedir. Burada profesyonel vekillik siciline kayıtlı vekiller tarafından yapılması ciddi hak kayıplarına uğranmaması için önemlidir.
 
Patent Başvurusu Aşamaları 
 • Başvurunun incelenmesi ve şekli inceleme
 • Araştırma raporu
 • Araştırma raporu yayını
 • Patent inceleme raporu
 • Patent verilmesi
 Sonraki Yazı Patent Başvurusu

 

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.