444 22 41
  • İngilizce
  • Almanca
  • Türkçe

Neler Fikri Hak Olarak Değerlendirilir?

Neler fikri hak olarak değerlendirilir? konusunda ise, edebiyat ile sanat eserleri, bilgisayar programları, buluşlar ile tasarımlar gibi   ürünleri hak olarak değerlendirilme kapsamındadır.

Fikri hakkı, herhangi bir düşünce veya bilgi ürününün faaliyet konması ve geniş alan yayılması ile alakalı hakların, kanunlar ile belirli şahıslara verilmesidir. Yani, orijinal bir yaratım eserinin kopya veya kullanıma müsaade gösterilmesi hakkıdır.

Telif hakkı, genel anlamda kısıtlı bir süre adına geçerliliğini korumaktadır. Simgesi çember içerisinde "C" harfi olmasının yanından, © harfi üzerinde yer aldığı ilgili eserin telif haklarının korumaya alındığını göstermektedir. Bu işaretin asıl ismi copyright ibaresini ifade eder.

Fikri eserler, ilgili kanun ile korumaya alınmaktadır. Bu kanunun gayesi, fikri eserleri meydana çıkaran ürün sahipleri ile bu ürünleri faaliyete koyan ya da yorumda bulunan yorumlayan sanatçıların, seslerin ilk belirlemesinde bulunan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk belirlemesi yapan yapımcıların ve radyo ve televizyon firmalarının ürünleri üzerinde bulunan gerek manevi gerekse finansal hakları tespit etmek, muhafaza etmek, bu eserlerden yararlanma koşulları tertiplemek, öngörülen usul ve esaslara aykırı yararlanma durumunda yaptırımları belirlemektir. 

Fikir eserlere ilişkin ilgili kanunumuza göre eserler; Asıl sahibinin özelliğine taşıyan ilim ile edebiyat, güzel sanatlar veya sinema ürünleri veya musiki şeklinde sıralanan her tür fikir ve sanat ürünleridir.

Fikir eserlere ilişkin ilgili kanunumuza istinaden bir fikir veya sanat eserinin eser şeklinde kabul görüp neler fikri hak olarak değerlendirilir? ve koruma kapsamına dahil edileceği açıdan ;

a. Eser sahibinin özelliğini barındırması,

b. Şekil almış olması,

c. İlgili yasada belirtilen eser çeşitlerinden birine dahil olması,

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.

Smiley face
--%>