444 22 41
 • İngilizce
 • Almanca
 • Türkçe

Patent Değerleme

Patent Değerleme Nedir?

Patent değerleme, bir patentin ekonomik değerini belirlemek amacıyla yapılan bir değerlendirme sürecidir. Bir patent, buluş sahibine belirli bir süre boyunca (genellikle 20 yıl) belirli bir bölgede buluşun mülkiyet hakkını veren bir tür fikri mülkiyet haklarıdır. Patent değerleme süreci, bir patentin ticari potansiyelini, yenilikçiliğini, rekabet avantajlarını ve pazarda yaratılacak değeri analiz etmeyi içerir.
 
Patent Değerlemenin Amacı Nedir?
 
 • Ticari Kararlar: Patent sahibi veya potansiyel yatırımcılar, bir patentin değerini değerlendirerek, ticari kararlarını destekleyici bilgilere sahip olabilirler. Örneğin, bir şirket, patentin değerini belirleyerek satın alma, satma, lisanslama veya teknoloji transferi gibi kararlar alabilir.
 • Lisanslama ve Teknoloji Transferi: Patent sahipleri, patentlerini lisanslama veya teknoloji transferi yoluyla başka şirketlere kullanma izni vererek gelir elde edebilirler. Patent değerlemesi, uygun lisans ücretlerinin belirlenmesine ve lisans sözleşmelerinin müzakerelerine yardımcı olabilir.
 • Yatırım Değerlemesi: Yatırımcılar, bir şirketin veya buluşun patent portföyünü değerlendirerek yatırım kararlarını destekleyebilirler. Patent değerleme, bir şirketin patent varlıklarının değerini belirleyerek, değerli bir yatırım fırsatı olup olmadığını anlamaya yardımcı olabilir.
 
Patent değerlemesi genellikle fikri mülkiyet uzmanları, patent avukatları, ekonomistler veya patent brokerleri tarafından yapılır. Değerlendirme süreci, patentin teknik ve hukuki yönlerini incelemeyi, benzer patentlerin pazardaki durumunu analiz etmeyi, ticari potansiyelini belirlemeyi ve ekonomik değeri hesaplamayı içerir. Değerleme yöntemleri arasında maliyet tabanlı yaklaşım, karşılaştırma yaklaşımı ve gelir tabanlı yaklaşım gibi çeşitli teknikler bulunmaktadır.
 

Sistem Patent A.Ş. Patent Değerlemesinde Güvenilir Kuruluş

Patent değerlemesi, fikri mülkiyetin ekonomik değerini belirlemenin karmaşık bir sürecidir. Bu süreç, ticari kararları desteklemek, lisanslama fırsatlarını değerlendirmek ve yatırım stratejileri oluşturmak için kritik öneme sahiptir. İşte bu noktada, Sistem Patent A.Ş. olarak öne çıkan bir seçenek olarak karşınıza çıkıyoruz.
 
Uzun yılların verdiği deneyim ve uzmanlıkla, fikri mülkiyet alanındaki gereksinimlerinizi anlıyoruz. Farklı sektörlerdeki teknik ve pazar dinamiklerini kavramak, patentlerinizin gerçek değerini doğru bir şekilde anlamamıza yardımcı oluyor. Size en iyi çözümleri sunabilmek için özelleştirilmiş yaklaşımlarımızı kullanıyoruz.
 
Sistem Patent A.Ş. olarak, patentlerinizin potansiyelini maksimum seviyeye çıkarmak için kapsamlı analiz ve raporlama yapıyoruz. Detaylı bilgi ve güçlü bir değerlendirme süreci ile, ticari kararlarınızı daha sağlam temellere dayandırmanıza yardımcı oluyoruz. Hızlı ve etkin çalışarak zamanınızı ve kaynaklarınızı en iyi şekilde değerlendirmenizi sağlıyoruz.
 
Patentlerinizin gerçek değerini keşfetmek ve işletmenizi stratejik adımlarla ileri taşımak için Sistem Patent A.Ş. olarak buradayız. Bizimle iletişime geçin ve patent değerlemesi konusunda güvendiğiniz bir ortakla çalışmanın avantajlarını keşfedin.
 

Bir patentin değerini belirlemek için hangi faktörler göz önünde bulundurulur? 

 • Yenilikçilik: Patentin yenilikçiliği ve teknik ilerlemeler sunma potansiyeli değerlendirilir. Patentin benzersizliği ve pazarda yarattığı farklılık önemlidir.
 • Teknik ve Ticari Uygulanabilirlik: Patentin teknik olarak uygulanabilir ve ticari olarak değerli olması gerekmektedir. Buluşun gerçekleştirilmesi için gerekli teknik yetenekler ve kaynaklar mevcut olmalıdır.
 • Piyasa Potansiyeli: Patentin geçerli olduğu veya koruma altında olduğu pazarın büyüklüğü, büyüme potansiyeli ve talep düzeyi göz önünde bulundurulur. Potansiyel müşteri tabanı, rekabet düzeyi ve pazar payı gibi faktörler değerlendirilir.
 • Rekabet Avantajı: Patentin, diğer benzer ürün veya teknolojilere göre rekabet avantajı sağlaması önemlidir. Patentin pazarda benzersiz bir konumda olması veya daha iyi performans, maliyet avantajı veya kullanılabilirlik sunması gerekebilir.
 • Lisanslama Potansiyeli: Patentin başkalarına lisanslanabilirlik potansiyeli değerlendirilir. Potansiyel lisanslama gelirleri göz önünde bulundurulur.
 • Teknoloji Trendleri: İlgili sektördeki teknoloji trendleri ve gelişmeler, patentin değerini etkileyebilir. Patentin gelecekteki talep ve önemini tahmin etmek için sektör analizi yapılır.
 • Hukuki Durum: Patentin geçerliliği, kapsamı ve haklarının korunması gibi hukuki faktörler değerlendirilir. Patentin geçerlilik durumu ve potansiyel hukuki riskler göz önünde bulundurulur.
 
Bu faktörler, patentin değerini belirlerken genel olarak dikkate alınır. Ancak, patent değerleme süreci karmaşık olabilir ve daha spesifik faktörler de göz önünde bulundurulabilir, özellikle sektör ve patentin konusuna bağlı olarak. Patent değerleme süreci, uzmanlık ve deneyim gerektiren bir alan olduğundan, bir fikri mülkiyet uzmanından veya patent vekiline danışmanız önemlidir.

Patent Dğerlemesinin Önemi Nedir?

Patent değerlemesi önemlidir çünkü aşağıdaki nedenlerle fayda sağlar:
 
 • Karar Verme Sürecine Destek: Patent değerlemesi, patent sahiplerine, potansiyel yatırımcılara veya şirket yöneticilerine bilgi sağlayarak ticari kararlarında rehberlik eder. Patentin değerini belirlemek, satın alma, satma, lisanslama veya teknoloji transferi gibi stratejik kararlar için önemlidir.
 • Finansal Değerlendirme: Patentler, bir şirketin varlık değerini artırabilir. Patent değerlemesi, bir şirketin mülkiyet portföyünün finansal değerini belirlemek için kullanılır. Bu, yatırımcılar, potansiyel ortaklar veya satın alma süreçleri gibi durumlarda önemli olabilir.
 • Lisanslama ve Gelir Potansiyeli: Patent değerlemesi, patentin lisanslama veya teknoloji transferi yoluyla gelir potansiyelini değerlendirmek için kullanılır. Patent sahipleri, patentlerini lisanslayarak veya başka şirketlere kullanım izni vererek gelir elde edebilir. Değerleme süreci, uygun lisans ücretlerini belirlemeye yardımcı olabilir.
 • Yatırım Kararları: Yatırımcılar, bir şirketin veya buluşun patent portföyünü değerlendirerek yatırım kararlarına yardımcı olabilir. Patent değerlemesi, bir şirketin patent varlıklarının değerini belirlemeye ve yatırım potansiyelini anlamaya yardımcı olabilir.
 • Rekabet Avantajı ve Stratejik Planlama: Patent değerlemesi, bir şirketin rekabet avantajlarını anlamasına ve stratejik planlama yapmasına yardımcı olur. Patentin değeri, şirketin pazar konumunu güçlendirebilir ve rekabetçi bir avantaj sağlayabilir.
 • Hukuki Koruma ve Risk Yönetimi: Patent değerlemesi, patentin hukuki durumunu ve koruma düzeyini değerlendirmek için kullanılır. Bu, patentin geçerliliğini ve potansiyel hukuki riskleri anlamaya yardımcı olabilir.
Patent değerlemesi, bir patentin ticari potansiyelini belirlemek, yatırım kararlarına yardımcı olmak, lisanslama veya teknoloji transferi fırsatlarını değerlendirmek, finansal analiz yapmak ve rekabet avantajı sağlamak için önemlidir. Bu nedenlerle, patent sahipleri ve işletmeler, patentlerinin değerini belirlemek ve optimize etmek için patent değerleme sürecine önem vermelidir.

Patent değerlemesi nasıl yapılır?

Patent değerlemesi yapmak için genel olarak aşağıdaki adımlar takip edilir:
 
 • Patentin Gözden Geçirilmesi: İlk adım, patentin teknik ve hukuki yönlerini anlamak için kapsamlı bir inceleme yapmaktır. Patentin geçerlilik durumu, kapsamı, koruma süresi ve hukuki hakları dikkate alınır.
 • Pazar ve Rekabet Analizi: Patentin geçerli olduğu veya koruma altında olduğu pazarın analizi yapılır. Pazarın büyüklüğü, büyüme potansiyeli, rekabet düzeyi ve benzer ürün veya teknolojilere karşı rekabet avantajı değerlendirilir.
 • Benzer Patentlerin İncelenmesi: İlgili alanlarda benzer niteliklere sahip diğer patentlerin analizi yapılır. Bu, benzer patentlerin lisanslama anlaşmaları, satış fiyatları ve değerleme verileri üzerinde çalışmayı içerir.
 • Finansal Analiz: Patentin gelecekteki gelir potansiyelini belirlemek için finansal analiz yapılır. Gelir tabanlı yaklaşımlar, lisans ücreti tahminleri ve diğer gelir akışları değerlendirilir.
 • Değerleme Yöntemi Seçimi: Yukarıda belirtilen maliyet tabanlı, karşılaştırma, gelir tabanlı veya diğer yöntemlerden uygun olan seçilir. Patentin özelliklerine, sektöre ve amaçlara bağlı olarak en uygun yöntem belirlenir.
 • Veri Analizi ve Değer Tahmini: İlgili veriler analiz edilerek patentin değeri tahmin edilir. Yapılan analizler, finansal modellemeler veya diğer yöntemler kullanılarak patentin ekonomik değeri hesaplanır.
 • Raporlama: Değerleme sonuçları, analiz yöntemleri ve tahminler raporlanır. Rapor, patent sahibine veya ilgili taraflara sunulur. Rapor, değerlemeye ilişkin verileri, yöntemleri, varsayımları ve sonuçları ayrıntılı olarak açıklar.
 
Patent değerlemesi, karmaşık bir süreç olabilir ve alanında uzmanlaşmış bir fikri mülkiyet uzmanı veya patent değerleme uzmanının destek ve danışmanlığı önemlidir. Uzmanlar, patentin teknik, hukuki ve ekonomik yönlerini dikkate alarak objektif ve doğru bir değerleme yapabilirler.

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.

Smiley face
--%>