444 22 41
 • İngilizce
 • Almanca
 • Türkçe
/patent-degerleme.aspx

Patent Değerleme

Patent Değerleme ( Patent Değeri )

Tescili alınmış bir patentli ürünün veya hizmetin maddi değerinin /parasal değerinin ölçülmesine Patent Değerleme denir. Patentli ürünün veya hizmetin değeri hesaplanırken; icadın hukuki, pazar ve teknolojik durumları, finansal değerleriyle birlikte değeri hesaplanmalıdır. Bir patentin ekonomik değerinin ölçümlenebilmesi için patentin hukuki, teknik, pazar boyutlarının finansal durumu şeklinde değerlendirilmesi gereklidir. Bu yüzden Patent Değerleme hesaplanırken uzman patent vekili, deneyimli uzman hukukçu ekip, konu ile ilişkili çalışılan muhasebe, finans ve pazarlama uzmanları ile birlikte patent değerini hesaplamalıdırlar.

Patent değerlemesi yapılırken finansal durum, teknolojik durum, hukuksal durum, piyasa (pazar ) durumu göz önüne alınarak hesaplanmalıdır. Patentler, şirketlerin hisse senetlerinin piyasa fiyatlarının oluşmasını sağlar.

Patent Değerleme Neden Yapılır?

Hacizli ya da rehinli patentlerin icrası durumunda, patentlerin iflas hukukunda, İşletmelerin sahip olduğu patentlerin lisans sözleşmesine konu edilmesi durumunda, İşletmelerin birleşmeleri halinde, İşletmenin rakipleri karşısındaki konumunun belirlenmesi, Patentli ürünlerin taklit edilmesi, benzeri durumunda açılacak davalarda tazminat hesaplamaları için, Firmalar patentlerin değerlenmesi, firmaların değerlerinin belirlenmesinde önem kazanmış olur. Şirketlerin yatırım hesaplamalarında ve finansal raporlarında sahip oldukları maddi varlıkların değerinin tespiti için Patent Değerleme hesaplaması gereklidir.

Patent Değerleme ihtiyacını tetikleyecek birçok neden, durum vardır bunlar;

 • Lisanslama,
 • Temsilcilik verme,
 • Satış, Alım, Tasfiye, Birleşme,
 • Ortak Girişim,
 • Stratejik Ortaklık,
 • Hakların Bağışı,
 • Deviri Mülkiyet Haklarının Kullanımı, Mülkiyet haklarının çiğnenmesinden doğan zararın hesaplanması,
 • Firma içi Kullanım,
 • Ar-Ge Yatırımı,
 • Mülkiyet haklarının iç Yönetimi,
 • Yatırımcı İlişkileri,
 • Finansal Raporlama,
 • İflas,
 • Verginin hesaplanması,
 • Mülkiyet Haklarının Sigortalanması gibi birçok nedenden dolayı patent değerlemesi yapılmalıdır.

Patent Değerlemesi yapılırken dikkat edilmesi gerekenler; değeri hesaplanacak ürünün veya hizmetin ne kadar benzersiz olduğuna, ne kadar doğru bir veriye sahip olduğuna, zaman ve koşullarına, değeri hesaplayacak kişinin deneyimlerine bakılmalıdır. Patentin değeri hesaplanırken kullanılacak yöntem ve araçlar farklılık göstermektedir. Patent değeri hesaplama için tek bir yöntem kullanılmamaktadır.

Patent Değerleme Yöntemi olarak üç temel yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar;

 • Maliyet Yaklaşımı
 • Gelir Yaklaşımı
 • Pazar Yaklaşımı (Piyasa Yaklaşımı)

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.