444 22 41
  • İngilizce
  • Almanca
  • Türkçe

IPAdvanta Consultancy

IPAdvanta Consultancy; Fikri Mülkiyet Danışmanlığı ve Devlet Destekleri

IPAdvanta Consultancy, fikri mülkiyet haklarınızı değerlendirmeniz ve korumanız için uzman danışmanlık hizmeti sunan bir markadır. Fikri mülkiyet hakları, patentler, ticari markalar, telif hakları ve endüstriyel tasarımlar gibi yaratıcı ve yenilikçi çalışmalarınızın korunmasını ve ticarileştirilmesini sağlayan yasal haklardır. IPAdvanta Consultancy, bu hakların etkili bir şekilde yönetilmesi ve değerlendirilmesi konusunda size yardımcı olur.

IPAdvanta Consultancy'nin sunduğu faydalar şunlardır:

Desteklerin Analizi: İlk adım olarak, müşterinin iş modeli, sektörü ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, mevcut devlet destek programlarının analizi yapılır. Bu analiz, işletmenin hangi tür desteklerden yararlanabileceğini ve hangi kriterlere uygun olduğunu belirlemek amacıyla gerçekleştirilir.
 
Program Seçimi ve Uyumluluk: Müşterinin ihtiyaçlarına en uygun devlet destek programları seçilir. Bu seçim, işletmenin sektörüne, büyüklüğüne ve hedeflerine uygun olarak yapılır. Seçilen destek programlarına yönelik işletmenin uyumluluğu değerlendirilir.
 
Başvuru Süreçleri: İlgili devlet destek programları için başvuru süreçleri yönetilir. Başvuruların gereken belgeleri ve bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde içermesi sağlanır. Başvuru süreçlerinin zamanında ve doğru bir şekilde tamamlanması için yönlendirme sağlanır.
 
Stratejik Planlama: Devlet destekleri, işletmenin genel stratejisiyle uyumlu olacak şekilde entegre edilir. Desteklerin nasıl kullanılacağı, hangi alanlarda kullanılması gerektiği ve bu desteklerin işletmenin büyüme ve gelişme hedeflerine nasıl katkı sağlayabileceği planlanır.
 
Mali Analiz: Devlet desteklerinin işletmenin mali yapısı üzerindeki etkileri analiz edilir. Desteklerin işletmenin gelir, gider ve karlılık durumu üzerindeki potansiyel etkileri değerlendirilir.
 
Takip ve Uygulama: Başvuruların kabul edilmesi durumunda, destek programlarının gerektirdiği adımların takibi yapılır. Gerekli raporlama ve dokümantasyon işlemleri düzenli olarak yönetilir.
 
Yeniden Değerlendirme: Desteklerin işletme için sağladığı faydalar periyodik olarak gözden geçirilir. Gelişen işletme koşullarına, hedeflere ve destek programlarının değişen şartlarına göre yeniden değerlendirme yapılır.
 
Hukuki Danışmanlık: Devlet destek programlarının hukuki yönleri ve taahhütleri konusunda işletmeye rehberlik sağlanır. Destekleri kullanırken dikkat edilmesi gereken yasal yükümlülükler konusunda bilgilendirme yapılır.
 
"IPAdvanta Consultancy," işletmelerin devlet desteklerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak üzere stratejik planlama, analiz, başvuru süreçlerinin yönetimi ve sürekli takip gibi adımları içeren kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunar. Bu sayede işletmeler, devlet desteklerini etkin bir şekilde kullanarak büyüme ve rekabet avantajı elde edebilirler.

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.

Smiley face
--%>