444 22 41
 • İngilizce
 • Almanca
 • Türkçe

Tasarım Tescil Nedir?

TASARIM NEDİR?

Tasarım bir ürünün bir parçası veya bir bölümünün üzerindeki,
 • Çizgi
 • Şekil
 • Biçim
 • Renk
 • Doku
 • Malzeme  
Gibi insan duyuları ile algılanabilir unsurlarına denir.
 
Günlük hayatımızda kullandığımız bir çok ürün ve bu ürünlerin parçaları çantalar, giysiler üzerindeki desenler, koltuklar, ev eşyaları vb ürünler tasarımlara örnek olarak sıralanabilir.

Tasarımlarda Koruma Nasıl Sağlanır?

Bir tasarım başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde segilenmemiş satışa konu olmamış ürünler bir başka deyişle yeni olan tasarınlar tescile konu olabilir.

Tasarım Tescili Koruması 

Tasarım tescili sahibi koruması ile ürünü üçüncü şahıslar sahibinin izni olmadan kullanamaz. Hak sahibi tasarımı devir edebilir, lisans ile dağıtabilir mirasa konu olabilir.

Tasarımda Yenilik

Bir tasarım başvuru tarihinden veya rüçhan tarihinden önce kamuya sunulmamış olması yeni olarak kabul edilir.Bu yenilik dünya çapında bir yeniliktir. Yenilikte ülkesellik aranmaz.

Tasarımda Ayırt Edicilik

Bir tasarımın görsel unsurlarının diğer bir tasarımdan belirgin bir şekilde farklı olmasıdır.

Rüçhan Hakkı

Rüçhan öncelik hakkı anlamına gelir. Bir tasarım yurt dışında yapılan başvurulara istinaden veya fuarda yapılan teşhire binaen başvuru tarihinden 6 ay içerisinde Türkiye’ de başvuru yapabilme hakkıdır.

Hangi Tasarımlar Tescil Edilemez

 • Yeni olmayan ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar
 • Bir teknik fonksiyon içeren tasarımlarda tasarımcıya başka bir seçenek bırakmayan tasarımlar (tekerleğin yuvarlaklığı gibi)
 • Kamu ve genel ahlaka aykırı tasarımlar
 
Tasarım Tescil Sistemi Nasıldır?

Tescil Süresi (Koruma Süresi)

Bir tasarım başvuru tarihinden itibaren 5 yıl süreyle korunur ve bu koruma istenirse 5 er yıllık dönemlerde 25 yıla kadar uzatılabilir. Bundan sonra tasarım halka mal olur. 

Tasarım Tescil Başvurusu İçin Gerekenler Nelerdir?

 • Tasarımın görsel anlatımı
 • Başvuru sahibi tüzel kişi ise vergi levhası ve ticari faaliyet belgesi
 • Başvuru sahibi şahıs ise kimlik bilgileri
 • Tasarımı yapan kişi veya kişilere ait bilgiler
 • Vekaletname (varsa)

Tasarım Tescil Başvurusu Nereye Kim Tarafından Yapılır?

Tasarım tescil başvuruları başvuran veya tayin ettiği resmi marka ve patent vekili Sistem Patent şirketimiz aracılığı ile Türk Marka Patent Kurumu’na yapılır.

Tasarım Tescil Tüm Dünyada Korunurmu?

Hayır. Başvurular ülkeseldir. Başka ülkelerde tescil hakkı isteniyorsa istenen ülke ofislerine ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekir.

Tasarım Tescili İle Sağlanan Haklar Nelerdir?

Tasarım tescil ile tescili alınan tasarım;
 • Devir edilebilir
 • Lisans yoluyla dağıtılabilir
 • Verasete konu olabilir.

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.

Smiley face
--%>