444 22 41
  • İngilizce
  • Almanca
  • Türkçe

Patent Lisans Sahibi Hakları

Patent, bir buluş yahut icat adına buluşu gerçekleştiren kişiye devlet organınca temin edilen bir sınai mülkiyet hakkına verilen isimdir. Yani bir ürüne sahip olma hakkı belgesidir.  Elde edilen her çeşit icat veya buluş üzerinde hak sahipliğini ifade eden belgeye denir. Patent lisans sahibi olana lisans hakkının çerçevesinde kararlaştırılması anlamı teşkil eden faaliyet şekline göre patent lisansı anlaşmasında uygulanan ilk ayrım geliştirme lisansları ve tekrardan yapma lisanslarıdır. Bu tür lisanslarda temin edilen ürünler, geliştirilebilir veya modele uygun tekrardan yapılabilmektedir. ’’
 
İmalat lisansı 2. ayrımı teşkil eder. İmalat lisansı ile lisans temin edene yalnızca lisans konusunu teşkil eden patent temelli imalatta bulunma sorumluğu verilir. Lisans alanın, ürünlerin imalatı dışında herhangi bir şekilde faaliyet ve satışını yapması adına yetkisi bulunmamaktadır. Lakin lisans temin eden, lisanssa sahip olan kişi tarafından imalatı yapılan ürünleri kendisi ya da vekil olarak seçtiği şahıs tarafından alınması zorunluluk kapsamındadır. Pek çok sefer bu tür lisans konularında, lisanssa sahip olana bir de imalat adına ihtiyaç duyulan ham ürünlere lisans temin edenden alma mükellefliği de getirilebilmektedir.
 
Kullanım biçimine uygun gerçekleşen diğer ayrımlar, kurulum lisansı, faaliyet lisansı, dışarıdan alım lisansı sözleşmesi, dışarıya satım lisansı sözleşmesi ve son olarak satış lisansı sözleşmesidir.
 
Kurulum lisansı ile belirtilmek istenen lisans temin edenden kazanılacak model, sunum, teknik, resim ve tasvirlere uygun teslim alınmış donanımların lisansa sahip olan kişi tarafından bir arada toplanıp nihai mala çevrilmesidir. Kurulum lisansları pek çok sefer tekrardan yapma lisansı ile aynı çatı altında bulunduğundan bu tür lisanslara yapma-kurulum lisansı adı verilmektedir.
 
Kullanım durum durumuna uygun ayrılan lisans sözleşmelerinden az karşılaşılan diğer çeşit, faaliyet lisansı sözleşmesi” dir. Bu türde, lisansa sahip olanda kendi kuruluşu adına ihtiyaç duyduğu, lisans temin edene ait patente odaklanmış ana makine ve yardımcı donanım ve gerecinin, faaliyet hakkını kazanır. Lakin, lisans elde edenin, imalat veya satım hakkı yoktur. Doktrinde, bu tür lisans sözleşmesinin, adi veya hasılat kirası benzeri bir yasal ilişki meydana getirdiği ifade edilmektedir. Dış alım lisans sözleşmesi, isminden de bilineceği gibi, lisans elde edene ülkesinde patent yasasında koruma altında bulunan mamulleri yabancı bir ulustan tahsis etme imkanı sunan ve lisans elde edenin bunları, kendi ülkesinde ticari duruma gittiği sözleşme türüdür.
 
Dış satım lisans sözleşmesi de dış alım lisans sözleşmesinin ters şeklidir. Bu sözleşmede, lisans elde etme patente odaklanmış ürünleri dışa satma görevi atanmaktadır. Lakin ülkesellik prensibi uyarınca, bu ürünlerin dışa satılan ulusta koruma altına alınmaya değer olması gerekmektedir. Lisansı Satış  sözleşmesi de, bu lisans çeşidinde , lisans temine edene, lisans konusu ürünleri, piyasaya arz ederek ticari sektörde yürütme görevi sunmaktadır. Has bir satış lisansı sözleşmesinde, lisans elde edenin lisans konusu ürünlerin satışı yapılırken lisans temin edene ait depodan arz edilmesi gerekli. Eğer lisans elde edene ürünler lisans temin edenin deposundan değil de  kendine ait deposundan veriyorsa, bunun artık bir satış lisansından ziyade, bir satım sözleşmesi anlamına geldiğini ifade etmektedir. Bu durumda ürünlerin mülkiyeti lisansı elde edendir ve patent serbest duruma gelmiştir, lisans elde eden ürünlerinin satışını yaparken 3. bir şahısın desteğine müracaat edebilir fakat lisans sözleşmesinden elde ettiği hakkının devir işlemini yapamaz yani bir alt lisans arz edemez.

HABERLER /haberler.aspx

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.

Smiley face
--%>